Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Известия Академии наук СССР. Сер. Геологическая

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 1966

Language / Мова / Язык:: Російська

Является составной частью документа: Известия Академии наук СССР. Сер. Геологическая
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 10