Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Серебро в Белозерской зеленокаменной структуре Украинского щита

Document type / Вид документа / Вид документа: Дисертація
Year / Рік видання / Год издания: 2000
Publish place / Місце видання / Место издания: Днепропетровск

Author / Автор / Автор: Пикареня Д. С
Авторський знак: П

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 212 с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: геологія, геология, geology, geologia, Geologie, geologie

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: D1928
Cipher / Шифр / Шифр: 553.413
UDK / УДК / УДК: 553.413

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Дис. ... канд. геол. наук: 04.00.11.- Защищена 6.10.2000
Extra material / Додатковый матерiал / Дополнительный материал: Библиогр. с.176-192