Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Обоснование параметров технологии отработки угольных целиков камерами в условиях шахт Западного Донбасса

Document type / Вид документа / Вид документа: Дисертація
Year / Рік видання / Год издания: 2000
Publish place / Місце видання / Место издания: Днепропетровск

Author / Автор / Автор: Яворский В. Н.
Авторський знак: Я

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 140 с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 622.27 Системи розробки корисних копалин (відкритим та підземним способом)

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: D1930
Cipher / Шифр / Шифр: 622.273
UDK / УДК / УДК: 622.273

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Дис. ... канд. техн. наук: 05.15.02.- Защищена 28.12.00
Extra material / Додатковый матерiал / Дополнительный материал: Библиогр. с. 124-137