Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Становлення і тенденції розвитку малого підприємництва в Україні

Document type / Вид документа / Вид документа: Дисертація
Year / Рік видання / Год издания: 2000
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ

Author / Автор / Автор: Табінський В.А.
Авторський знак: Т

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 192с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: підприємництво, предпринимательство

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: D1938
Cipher / Шифр / Шифр: 334.012

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Дис. ... канд.екон.наук: 08.01.01.-Захищена 26.01.01
Extra material / Додатковый матерiал / Дополнительный материал: Бібліогр.с.171-184