Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Макроекономічне середовище підприємницької діяльності в Україні

Document type / Вид документа / Вид документа: Дисертація
Year / Рік видання / Год издания: 2000
Publish place / Місце видання / Место издания: К.

Author / Автор / Автор: Лисюк В.С.
Авторський знак: Л

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 248с
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: грошовий обіг, денежное обращение

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: D1951
Cipher / Шифр / Шифр: 330.101

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Дис. ... канд.екон.наук: 08.01.01.- Захищена 27.06.01
Extra material / Додатковый матерiал / Дополнительный материал: Бібліогр. с. 194-212