Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Определение коэффициента диффузии и содержания газа в угле на основе решения обратной задачи

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Назарова Л. А., Назаров Л. А., Полевщиков Г. Я., Родин Р. И.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 15-23
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 517.9 Диференціальні, інтегральні та інші функціональні рівняння

UDK / УДК / УДК: 517.95

Является составной частью документа: Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых
Год издания главного документа: 2012
Номер части главного документа: 5