Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Безпечна експлуатація ручного неелектрифікованого механізованого інструменту

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Федоренко М. Д.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 14-18
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 62 Інженерна справа. Технiчні системи

UDK / УДК / УДК: 62

Является составной частью документа: Электропанорама
Год издания главного документа: 2013
Номер части главного документа: 5