Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Багатоколові лінії електропередачі - інноваційні рішення для електричних мереж

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Власюк С. І.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С 19-21
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: напруга, напряжение

UDK / УДК / УДК: 621.316.1

Является составной частью документа: Электропанорама
Год издания главного документа: 2013
Номер части главного документа: 5