Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Энергосбережение

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2012
Publish place / Місце видання / Место издания: Донецк

Language / Мова / Язык:: Російська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08801770

Является составной частью документа: Энергосбережение
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 4

  1. Енергоефективність агропромислового комплексу
  2. Снижение энергоемкости сушки пищевых продуктов
  3. Енергозбереження: спиртова галузь
  4. "Теплий дім"

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08801770 1 Нет