Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи магістра зі спеціальності 8.03050401 "Економіка підприємства" (за видами економічної діяльності)

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2013
Publish place / Місце видання / Место издания: Д.
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Шаповал В. М., Мельников А. М., Герасименко Т. В., Ащеулова О. М.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: с. 30 + CD
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M8465/1