Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Схід

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2013

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08806419

Является составной частью документа: Схід
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 4

 1. Методологічні підходи до формування системи управління конкурентними перевагами підприємства
 2. Аналіз дінаміки ефективності використання основних фондів в економіці України
 3. Реструктуризація вугільних шахт: теорія та практика
 4. GR - управління як складова сучасного фінансового менеджменту в корпораціях
 5. Методіка оцінки економічних показників діяльності медичних установ України
 6. Ділова активність як складова системи управління розвитком промислового підприємства
 7. Генетичні основи та зміст категорії "інтелектуальна праця"
 8. Екологічна складова вирівнювання дисбалансу розвитку промислових регіонів
 9. Формування позитивного іміджу України як засіб підвищення її інвестиційної привабливості
 10. Стан та перспективи розвитку інноваційних процесів на вітчизняних підприємствах
 11. Інноваційний розвиток машинобудування України в контексті становлення постіндустріального суспільства
 12. Синергетичний ефект при транспортному обслуговуванні сумісних вантажів
 13. Сучасні фактори впливу на ціну золота
 14. Аналіз впливу трансфертного ціноутворення підприємств гірничо-металургійних холдингів на надходження до державного бюджету України
 15. Теоретичні аспекти вирішення економічних проблем природокористування: еволюція наукових поглядів
 16. Геостратегічне позиціонування України в умовах дивергенції глобального розвитку
 17. Методологічні засади концепції категорійного менеджменту
 18. Формування механізму забезпечення фінансової безпеки корпорації
 19. Управління ефективністю використання персоналу підприємства
 20. Іноземне інвестування як чинник формування економічної системи інноваційного типу
 21. Узбекистан у пошуку військово-політичної стратегії в умовах геополітичних викликів
 22. Чернівецьке українське письменництво як культурний феномен
 23. Ісихастські витоки антропомістичних ідей вітчизняної філософської традиції
 24. Специфіка соціокультурного механізму відтворення південнокорейської соціальності
 25. Від божественного до мирського: традиції та інновації в радянських ритуалах
 26. Інституційна теорія економічного планування та її критика неоавстрійською школою економіки
 27. Аероклуби СРСР напередодні Великої Вітчизняної війни: на матеріалах Донбасу
 28. "Світла Кубань". Формування уявлення про Північний Кавказ як простір релігійної свободи в XVII - XVIII ст.
 29. Діяльність єврейських політичних партій на території Польщі протягом 1918 - 1926 рр.
 30. Історичні аспекти формування мережі державних музеїв на Прикарпатті

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08806419 1 Нет