Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Про Голову Верховної Ради України

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Україна. Верховна Рада
Вид автора: 1

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: Ст.169.

BBK / ББК / ББК: Х

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Постанова Верховної Ради від 28.05.2002