Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Відомості Верховної Ради України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2002
Publish place / Місце видання / Место издания: К.

Language / Мова / Язык:: Українська

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): Офіційне видання

Является составной частью документа: Відомості Верховної Ради України ( - З 1992 р.)
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: № 25

  1. Про прокуратуру