Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Management Today

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2013

Language / Мова / Язык:: Англійська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08807190

Является составной частью документа: Management Today
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 10

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08807190 1 Нет