Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Механіка гірських порід : метод. реком. до викон. розрахункових завдань з практ. робіт для студ. напрямів підготов.6.060101 Буд-во та 6.050301 Гірництво

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2013
Publish place / Місце видання / Место издания: Д.
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Шашенко О. М., Пустовойтенко В. П., Хозяйкіна Н. В., Шашенко Д. О.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: с. 31 + CD
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M8481/1