Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Підземні газосховища : методічн. вказівки до викон. практ. робіт студ. спец. 7 (8).05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин спеціалізація " Технологія акумулювання і транспортування газу"

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2013
Publish place / Місце видання / Место издания: Дніпропетровськ
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Дудля М. А., Расцвєтаєв В. О.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: с. 17 + CD
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M8480/1