Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Розрахунок та проектування окремого фундаменту будівлі на природній грунтовій основі : метод. реком. до викон. практ. завдань та курсового проекту з дисципліни "Механіка грунтів, основи і фундаменти" студ.напрямів підготовки 6.060101 Буд-во та

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2013
Publish place / Місце видання / Место издания: Д.
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Шашенко О. М., Шаповал В. Г., Пустовойтенко В. П., Хозяйкіна Н. В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: с. 57 + CD
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M8484/1

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): 6.050301 Гірництво