Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Механіка грунтів, основи і фундаменти : метод. реком. до викон. лабораторних робіт студ. напряму підготов. 6.060101 Буд-во

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2013
Publish place / Місце видання / Место издания: Д.
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Шашенко О. М., Шаповал В. Г., Пустовойтенко В. П., Хозяйкіна Н. В., Титякова К. С., Причина К. С., Легенченко В. А.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: с. 53 + CD
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M8483/1