Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Фінансова санація та банкрутство підприємств. Вихідні дані та методичні рекомендації до виконання індивідуального розрахункового завдання "Діагностика фін. кризи на підприємстві. Розробка плану антикризових (санаційних) заходів". Освітньо-професійна

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2013
Publish place / Місце видання / Место издания: Д.
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Соляник Л. Г.

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M8497/1

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): програма підготовки для студ. спец. 7.03050801 Фінанси та кредит спец. програм "Фінанси фінансово-кредитних установ", "Державні фінанси", Фінанси підприємств