Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Економічний аналіз. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студ. заочної форми навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів галузі знань 0305 Економ. і підприємництво напряму підготовки 6.030508 Фінанси та кредит

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2013
Publish place / Місце видання / Место издания: Д.
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Соляник Л. Г.

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M8499/1