Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Економічний аналіз. Вихідні дані та метод рекомендації до виконання індивідуального розрахункового завдання "Аналіз фінансово-економічних показників діяльності підприємства" Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів галузі знань

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2013
Publish place / Місце видання / Место издания: Д.
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Соляник Л. Г.

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M8498/1

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): 0305 Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит