Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Інвестування. Метод. рекомендації до практичних занять для студ.освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0305 Економіка і підприємництво напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2013
Publish place / Місце видання / Место издания: Д.
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Штефан Н. М.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: с. 21 + CD
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M8516/1

Links / Посилання / Ссылки: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/21547