Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт студ. освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" напряму підготовки 6.050503 Машинобудування спец. 8.05050309 Гірничі машини і комплекси

Document type / Вид документа / Вид документа: Методичний посібник
Year / Рік видання / Год издания: 2013
Publish place / Місце видання / Место издания: Д.
Publisher / Видавництво / Издательство: НГУ

Author / Автор / Автор: Франчук В. П., Заболотний К. С., Кухар В. Ю.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: с. 37 + CD
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: M8514/1

Links / Посилання / Ссылки: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/21553