Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Економіка України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2012

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08808279

Является составной частью документа: Економіка України
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 6

  1. Стратегічні альтернативи для бізнесу та конкуренція в сучасній економіці
  2. Стратегія адаптації аграрних підприємств України до глобальних змін клімату
  3. Сучасна податкова політика у країнах ЄС-15
  4. Питання юридичного забезпечення діяльності морських портів України
  5. Парадигмальний погляд на концепт сталого розвитку України
  6. Актуальні економічні питання в металургійній галузі України
  7. Зарубіжний досвід імпортозаміщення у фармацевтичній галузі як приклад для України
  8. Бюджетування як інструмент стратегічного управління підприємствами металургійного холдингу
  9. Методика оцінки впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08808279 1 Нет