Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Энергосбережение

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2013
Publish place / Місце видання / Место издания: Донецк

Language / Мова / Язык:: Російська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08808406

Является составной частью документа: Энергосбережение
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 10

  1. Запорожский энергопрорыв ДТЭК
  2. Энергоэффективность на повестке дня

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08808406 1 Нет