Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Мінералогічний журнал

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2013

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08809184

Является составной частью документа: Мінералогічний журнал
Volume number of the main document / Номер тому головного документа / Номер тома главного документа: Т.35
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 4

  1. Речовинні науки про Землю в Національній академії наук України (до 95-річчя НАН України)
  2. Морфологічні, структурні та хімічні особливості молібденітів Українського щита
  3. Торнебомит и гателит Анадольского рудопроявления в Приазовье: первая находка в Украине
  4. Особливості формування Дібровського REE-U-Th родовища на Українському щиті (за флюїдними включеннями у кварці)
  5. Компьютерное моделирование структуры карбонатфторапатита с изоморфными примесями
  6. Минерально-сырьевая база горно-обогатительных предприятий Криворожского бассейна
  7. Возраст, геохимические особенности и этапы метаморфизма пород Западноприазовской серии (Приазовский мегаблок)
  8. Этапы формирования Побужского гранулитового комплекса по данным изотопно-геохронологических исследований (Среднее Побужье, Украинский щит)
  9. Апокварцитові феніти Східного Приазов'я (петрологія, мінералогія, металогенія)

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08809184 1 Нет