Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Дослідження основних форм запису Т-подібного нелінійного чотииполюсника

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Шидловська Н.А.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С.3-8
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: чотириполюсник

UDK / УДК / УДК: 621.3.011.72