Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Трифазний напівпровідниковий випрямляч з тиристорно-конденсаторною комутуючою ланкою

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Бойко В.С., Шуляк С.А.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С.23-27
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: трифазний випрямляч

UDK / УДК / УДК: 621.314