Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Вища школа

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2014

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08810926

Является составной частью документа: Вища школа
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 2

  1. Бібліографічне видання з питань розвитку вищої освіти в умовах інтеграції України до Європейського освітнього простору
  2. Мораль перед викликами сучасності
  3. Взаємодія елементів культури та їх вплив на формування цивілізації
  4. Інженерія: без чого не можна планувати майбутнє
  5. Технічна естетика в інженерних дисциплінах для технічних університетів
  6. Незалежна національна акредитація як чинник конкурентоспроможності системи освіти
  7. Завдання вищої освіти у забезпеченні вимог ринку праці (досвід країн ОЕСР)
  8. Оптимізаційна модель "Інтеграл компетентності дизайнера"
  9. Загальна теорія документа і книги як основа документології

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Ч.з. для викладачів J08810926 1 Нет