Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Технічна естетика в інженерних дисциплінах для технічних університетів

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Кліменко В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 37-43
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: інженерна освіта, инженерное образование

BBK / ББК / ББК: Ч484(4Укр)

Является составной частью документа: Вища школа
Год издания главного документа: 2014
Номер части главного документа: 2