Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Бібліографічне видання з питань розвитку вищої освіти в умовах інтеграції України до Європейського освітнього простору

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Бублик Н.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 99-105
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: вища освіта, высшее образование

UDK / УДК / УДК: 02
BBK / ББК / ББК: Ч484(4Укр)

Является составной частью документа: Вища школа
Год издания главного документа: 2014
Номер части главного документа: 2