Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Схід

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2014

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08810982

Является составной частью документа: Схід
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 1

 1. Формування архітектурного комплексу Почаївської Лаври в 1831 - 1920 рр.
 2. Повсякденне буття червоноармійців у Донбасі на початку 1920-х років
 3. Національна політика радянської влади у системі шкільної освіти 1943-1982 рр.(на матеріалах Донецької області)
 4. Дослідження суспільно-політичних процесів на українських землях науковцями західних областей УРСР (друга половина 1940-х- кінець 1980-х рр. XX ст.): сучасна українська історіографія
 5. Історіографія радянського партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни
 6. Історіографія відносин Російської Федерації та Європейського Союзу у сфері міжнародної безпеки (1992 - 2010)
 7. Євангельські церкви в зовнішньополітичному векторі релігійної політики СРСР в 1941-1948 рр.
 8. Становище віруючих за часів функціонування радянської влади в західних областях УРСР в 1950-1960 рр.
 9. Політизація громадських звернень у компартійні органи Західної України наприкінці 80-х рр. ХХ ст.
 10. Взаємозв`язок проблеми самотності та самогубства
 11. Досвід упровадження військового священства (капеланства) у збройних силах України
 12. Ідеологічний компонент філософії Мартіна Гайдеггера в критиці Герберта Маркузе
 13. Справедливість як міра моралі й права в соціально-філософській концепції Володимира Соловйова
 14. Соціальні функції культури та місце компенсаційно-креативної функції серед них
 15. Відкриті філософські системи як спроба деконструкції метафізики тотальності
 16. Феноменологія мовлення в містичному дискурсі Мехтільди Магдебурзької
 17. Августинова версія страху - істинні й хибні орієнтири вільного вибору між іманентними і трансцендентним
 18. Місце соціального кіно в медіапросторі
 19. Проектно-орієнтоване бюджетування на суднобудівному підприємстві
 20. Економіко-правовий аспект регулювання ринку праці на державному та місцевому рівні
 21. Досвід раціональної організації розвитку структур у галузі охорони здоров`я
 22. Організаційний підхід у міському управлінні
 23. Діагностика системи управління розвитком роздрібної торгівлі: теорія і методологія
 24. Аналіз теорій динаміки ринків
 25. Брендинг території: сучасна парадигма розвитку
 26. Управління кадровим складом промислових підприємств
 27. Проблеми організації системи обліку та звітності суб`єкта малого підприємництва
 28. Дизайн-проект методів забезпечення конкурентоспроможності підприємства туристичного бізнесу
 29. Якість як атрибут ринкового позиціонування сільськогосподарської продукції та продуктів харчування
 30. Організація бюджетного процесу на інтегрованих підприємствах холдингу
 31. Формування податкових бюджетів у промисловому холдингу
 32. Класифікація товарних запасів у ритейлі в умовах застосування категорійного менеджменту
 33. Розвиток державно-приватного партнерства в Україні в контексті світових тенденцій
 34. Інноваційний потенціал у системі розвитку машинобудівних підприємств
 35. Формування системи навчання й розвитку персоналу теплових мереж
 36. Маркетингові стратегії та фактори впливу при просуванні високотехнологічної продукції на ринку
 37. Європейський досвід забезпечення економічної безпеки туристичних дестинацій
 38. Електронні торговельні майданчики в металургії: досвід організації та функціонування
 39. Вплив факторів на вибір ціннової стратегії розвитку системи забезпечення життєдіяльності населення України
 40. Киргизстан - повернення на російську орбіту

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08810982 1 Нет