Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Днепр вечерний

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2002

Language / Мова / Язык:: Російська

Является составной частью документа: Днепр вечерний
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 29.10 (№166)

  1. В горном университете учатся всему на свете