Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Схід

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2001

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08811046

Является составной частью документа: Схід
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 2

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08811046 1 Нет