Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Схід

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2013

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08812289

Является составной частью документа: Схід
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 2

 1. Демографічна ситуація як визначальна передумова розвитку трудового потенціалу в сільських поселеннях
 2. Роль регіональної системи в забезпеченні добробуту населення
 3. Стан автомобільних доріг України і шляхи його покращення
 4. Роль екологічного фактора в капіталізації підприємства
 5. Застосування об`єктного аналізу при моделюванні системи розвитку персоналу
 6. Забезпечення гідної праці на промисловому підприємстві на основі компетентнісного підходу
 7. Тенденції розвитку українського ритейлу в аспекті інноваційних технологій
 8. Аналіз ступеня монополізованості світового ринку нафти
 9. Удосконалення методу вибору оптимальних управлінських рішень у процесі реалізації інноваційно-інвестиційної діяльності
 10. Аналіз стану та тенденції розвитку інвестиційної діяльності на залізничому транспорті України
 11. Організація диверсифікаційних процесів виробничих підприємств
 12. Обгрунтування напрямів інтенсифікації господарської діяльності промислового підприємства
 13. Проблеми формування екологізованої концепції суспільного розвитку
 14. Система адміністрування ПДВ в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку
 15. Шляхи вирішення проблем депресивних шахтарських міст Донецької області
 16. Добробут як соціально-психологічна категорія в економічній науці
 17. Змістовне наповнення журналу "Український вісник" першого періоду видання як відображення світоглядної еволюції українського опозиційного руху 1970-х років
 18. Система допризовної підготовки молоді у Республіці Білорусь
 19. Українське літературне шістдесятництво як феномен партійного керівництва "Відлиги"
 20. Проблема участі Британської команди в Олімпійських іграх 1980 року
 21. Проурядові аграрні ініціативи в Російській імперії на початку XX ст. в оцінці сучасних українських істориків ( короткий історіографічний огляд)
 22. Розвиток агрохолдингів в Україні в процесі перебудови сільського господарства у XXI столітті
 23. Трансформація реальності: медіальний поворот
 24. Антропологія барокової людини в ранньму творі Св. Димитрія Ростовського "Руно Орошенноє"
 25. Філософська концепція освіченого абсолютизму Феофана Прокоповича в українській та російській культурах першої половини XVIII століття
 26. Екологічний імператив у системі соціальної відповідальності суспільства

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08812289 1 Нет