Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Нация: этносоциальная общность или "согражданство"?

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2002

Author / Автор / Автор: Кагиян С.Г.

Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С.32-45
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: Ю3 Історія філософії

BBK / ББК / ББК: Ю3

Является составной частью документа: Философские науки
Год издания главного документа: 2002
Номер части главного документа: № 5