Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

International Mining

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2014

Language / Мова / Язык:: Англійська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08812298

Является составной частью документа: International Mining
Volume number of the main document / Номер тому головного документа / Номер тома главного документа: Vol. 10
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 4