Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Геологія і геохімія горючих копалин

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2002
Publish place / Місце видання / Место издания: Львів

Language / Мова / Язык:: Українська

Является составной частью документа: Геологія і геохімія горючих копалин
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: № 1

 1. Нафтогазоносні провінції України (геодинамічний аспект)
 2. Промислова оцінка колекторів газу в Сарматських відкладах Північно-Західної частини Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину
 3. Органогенні побудови у Верзньокрейдових відкладах рівнинного Криму
 4. Деякі аспекти стабілізації та збільшення видобутку вуглеводнів в Україні
 5. Особливості будови центрокліналей Дніпровсько-Донецької Западини
 6. Конседиментаційні і постседиментаційні структури нижньобаденських відкладів Південно-Західного Поділля (район м.Тростянця)
 7. Тектоніка Верхньопермського соляного купола Клодава в Польщі
 8. Геохімічні обстановки формування палеогенових евапоритів прибрежної акваторії океану Тетіс
 9. Застосування піролітичної методики при геохімічних дослідженнях органічної речовини жильних утворень у фліші Карпат
 10. Вплив геохімічних чинників на формування геотехногенних систем міста Одеси
 11. Про офіолітову асоціацію Українських Карпат