Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Геологія і геохімія горючих копалин

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2002
Publish place / Місце видання / Место издания: Львів

Language / Мова / Язык:: Українська

Является составной частью документа: Геологія і геохімія горючих копалин
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: № 2

  1. Седиментолого-палеоокеанографічні особливості формування крейдових відкладів Покутсько-Буковинського сегмента океану Тетіс
  2. Палеотектонічні умови формування олігоцен-міоценових (кросненських) відкладів південно-східної частини Українських Карпат
  3. Геолого-генетична модель нижньопалеоценового резервуару штормового газоконденсатного родовища
  4. Вплив зв'язаної води на ємнісні параметри порід-колекторів
  5. Перспективи нафтогазоносності Волинсько-Подільської окраїни Східноєвропейської платформи за геотермічними критеріями
  6. Перспективи газоносності старобогородчанської структури Передкарпатського прогину за результатами приповерхневих геохімічних досліджень
  7. Метан в угленосной толще карбона Донбасса. Геологические аспекты генерации, миграции и условия сохранности
  8. Процеси утворення і перекристалізації сірчаних руд Передкарпаття (фізіко-хімічний аналіз)
  9. Інформативність ізотопного складу вуглецю (на прикладі системи СО2-СО)