Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Відтворення і оптимізація структури оборотних активів машинобудівних підприємств

Document type / Вид документа / Вид документа: Дисертація
Year / Рік видання / Год издания: 2014
Publish place / Місце видання / Место издания: Д.

Author / Автор / Автор: Дубєй Ю. В.
Авторський знак: Д

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: 396 с.
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: машиностроительное предприятие, машинобудівне підприємство

Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: D2543
Cipher / Шифр / Шифр: 338
UDK / УДК / УДК: 338.45

Type / Тип (детально) / Тип (подробно): дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 : захищена 26.06.2014
Publish place / Місце видання (детально) / Место издания (подробно): М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. закл. “Нац. гірн. ун-т”
Extra material / Додатковый матерiал / Дополнительный материал: Бібліогр. : с. 170-193