Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Экотехнологии и ресурсосбережение

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2002

Language / Мова / Язык:: Російська

Является составной частью документа: Экотехнологии и ресурсосбережение
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: N 5

  1. Застосування мас-спектрального методу для оцінки ефективності заходів запобігання втратам бензинів від випаровування
  2. Переработка полиэтилентерефталатной крошки из пластиковой тары в высокопористый адсорбирующий материал