Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Электропанорама

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2014

Language / Мова / Язык:: Російська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08813454

Является составной частью документа: Электропанорама
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 9

  1. Розвиток міждержавних і міжсистемних магістральних електромереж в умовах формування загальноєвропейського ринку електроенергії

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08813454 1 Нет