Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Эквивалетная прибавка к расчету размеров нити идеальной спирали накала лампы с учетом явления Эттингаузена

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Грачев А. С.

Language / Мова / Язык:: Російська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 9-10
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: 621.31 Вироблення, постачання, розподіл те регулювання електричної енергії

UDK / УДК / УДК: 621.31

Является составной частью документа: Электрика
Год издания главного документа: 2014
Номер части главного документа: 3