Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Український історичний журнал

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2014

Language / Мова / Язык:: Українська
Inventory number / Iнвентарний номер / Инвентарный номер: J08813914

Является составной частью документа: Український історичний журнал
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: 5

 1. Питання шлюбно-сімейних відносин у Гетьманщині ХVІІІ ст. на шпальтах часопису "Киевская старина"
 2. Карпатський рейд Сумського партизанського з`єднання під командуванням С. А. Ковпака: огляд документів фонду ЦДАГО України
 3. Джерела з історії ОУН та УПА радянського походження: схема класифікації, змістова сторона
 4. Блогосфера як історичне джерело: до постановки проблеми
 5. Найбільша воєнна операція на українських теренах (до 70-річчя вигнання нацистських окупантів з України)
 6. Над чим сміялися в Київській Русі
 7. Східна Європа ХVІ - ХVІІІ ст. на карті османського історика Мегмеда Різі
 8. Василь Стефаник як представник галицьких радикалів
 9. Фінансування роботи промислових підприємств на сході й півдні України в 1917 - 1918 рр.
 10. Олександр Жуковський: сторінки біографії військового міністра УНР
 11. Діяльність генерала Олександра Рогози на посаді військового міністра Української держави (травень - листопад 1918 рр.)
 12. В. Щербицький та ідеологія: до питання щодо причин "маланчуківщини"
 13. Грошові одиниці з "Уривків Бенешевича з історії руської церкви ХVІ ст."
 14. Функції зображальних джерел ХVІІ -ХVІІ ст. та їх еволюція

Место хранения Инвентарный номер Номер Количество Выдан
Книгосховище J08813914 1 Нет