Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Вища освіта України

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2002

Language / Мова / Язык:: Українська

Является составной частью документа: Вища освіта України
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №3

 1. Педагогіка і філософія: взаємодія і взаємозбагачення
 2. Традиція як осердя педагогічної науки
 3. Психолого-педагогічна підготовка в непедагогічних університетах
 4. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
 5. Пріоритет виховної роботи
 6. Європейський університет: авангардні технології
 7. Дидактичне забезпечення - на новий технічний рівень
 8. Традиційні уроки та лекції: сучасний стан і перспективи
 9. Принципи формування та реалізації навчальних програм в умовах вищої школи
 10. Магістр - викладач технічних дисциплін
 11. Гуманістична парадигма освіти і виховання