Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Розвиток міждержавних і міжсистемних магістральних електромереж в умовах формування загальноєвропейського ринку електроенергії

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Квицинський А. О., Мартинюк В. І., Хачикян М. С.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 16-18
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: ринок електроенергії (ринок електричної енергії), рынок электроэнергии (рынок электрической энергии)

UDK / УДК / УДК: 621.316.1

Является составной частью документа: Электропанорама
Год издания главного документа: 2014
Номер части главного документа: 9