Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

НТУ "Дніпровська політехніка"

Элитное образование в России и за рубежом

Document type / Вид документа / Вид документа: Випуск (номер) періодики
Year / Рік видання / Год издания: 2002

Language / Мова / Язык:: Російська
Part of the main document / Номер частини головного документа / Номер части главного документа: №11

  1. Банк знаний О системе образования в Швейцарии