Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Маркетингові стратегії та фактори впливу при просуванні високотехнологічної продукції на ринку

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Ганза І., Мартоян А.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 22 - 26
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: інновація, инновация

UDK / УДК / УДК: 658.8.012

Является составной частью документа: Схід
Год издания главного документа: 2014
Номер части главного документа: 1