Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Політизація громадських звернень у компартійні органи Західної України наприкінці 80-х рр. ХХ ст.

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Чура В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 170 - 175
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: Т Історія. Історичні науки

BBK / ББК / ББК: Т

Является составной частью документа: Схід
Год издания главного документа: 2014
Номер части главного документа: 1