Електронний каталог

Науково-технічної бібліотеки

ДВНЗ "Національний гірничий університет"

Ідеологічний компонент філософії Мартіна Гайдеггера в критиці Герберта Маркузе

Document type / Вид документа / Вид документа: Стаття періодики

Author / Автор / Автор: Карпенко А., Забудько В.

Language / Мова / Язык:: Українська
Size / Кількість сторінок / Кол-во страниц: С. 185 - 188
Keywords / Ключовi слова / Ключевые слова: Ю2 Філософія

BBK / ББК / ББК: Ю2

Является составной частью документа: Схід
Год издания главного документа: 2014
Номер части главного документа: 1